Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaMoandei 27 Juny 2016

 


Bakker Posthuma winnaar Desem Award

30 mei 2016 [bedrijfsnieuws]
Wommels - Echte Bakker Posthuma met winkels in Wommels, Sneek, Bolsward en Scharnegoutum heeft de Desem Award gewonnen in de categorie... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

BFVW verhuist naar 'vuurtoren' in Wiuwert

20 mei 2016 [nieuws]
De Bond Friese VogelWachten verhuist op 1 juni naar het achtkantige kantoorgebouw aan de Labadistendyk 2 aan de rand van Wiuwert... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Keunstrte Littenseradiel 21 en 22 mei 2016

19 mei [cultuur]
De zevende Keunstrûte vindt plaats op zaterdag 21 en zondag 22 mei van 11:00 tot 17:00 uur. Meer dan 40 kunstenaars stellen hun... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Bitgum wint 65ste edysje fan Bangmapartij yn Weidum

2 maaie 2016 [kaatsen]
De kop is der ôf. Yn Weidum, op it keatsfjild fan de Nije Kriich, wie ôfrûne snein de jierlikse Bangmapartij. In ôfd... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Rabobank hoofdsponsor van Berne Iepenloftspul

1 mei 2016 [cultuur]
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is de nieuwe hoofdsponsor van het Berne Iepenloftspul in Easterwierrum. De bank zal voor ten minste... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 29 juny       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 15  juny

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs