Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaTiisdei 31 Maaie 2016

 


Bakker Posthuma winnaar Desem Award

30 mei 2016 [bedrijfsnieuws]
Wommels - Echte Bakker Posthuma met winkels in Wommels, Sneek, Bolsward en Scharnegoutum heeft de Desem Award gewonnen in de categorie... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

BFVW verhuist naar 'vuurtoren' in Wiuwert

20 mei 2016 [nieuws]
De Bond Friese VogelWachten verhuist op 1 juni naar het achtkantige kantoorgebouw aan de Labadistendyk 2 aan de rand van Wiuwert... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Keunstrte Littenseradiel 21 en 22 mei 2016

19 mei [cultuur]
De zevende Keunstrûte vindt plaats op zaterdag 21 en zondag 22 mei van 11:00 tot 17:00 uur. Meer dan 40 kunstenaars stellen hun... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Bitgum wint 65ste edysje fan Bangmapartij yn Weidum

2 maaie 2016 [kaatsen]
De kop is der ôf. Yn Weidum, op it keatsfjild fan de Nije Kriich, wie ôfrûne snein de jierlikse Bangmapartij. In ôfd... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Rabobank hoofdsponsor van Berne Iepenloftspul

1 mei 2016 [cultuur]
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is de nieuwe hoofdsponsor van het Berne Iepenloftspul in Easterwierrum. De bank zal voor ten minste... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 1 juny       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 1 juny

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs