Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 29 Novimber 2015

 


It Bynt yn Winsum wint 30 tablets en laptops

17 novimber 2015 [nieuws]
De iepenbiere basisskoalle it Bynt yn Winsum hat haadpriis fan de Complete Classroom Makeover van Acer wûn De priis bestiet út... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Werk kruispunt Wommels-Zuid begonnen

16 november 2015 [nieuws]
Op maandag 16 november zijn op het kruispunt Wommels-Zuid de werkzaamheden van start gegaan. Op het vernieuwde kruispunt zal het verkeer... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Derde prijs Greidebrass brassbandkampioenschap in Utrecht

15 november 2015 [cultuur]
Spannum – Greidebrass uit De Greidhoeke behaalde afgelopen vrijdag tijdens de 35ste editie van de Nederlandse Brassband Kampioenschapp... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Twa ekstra foarstellings fan Musikal Ruth yn Snits

15 novimber 2015 [cultuur]
De grutte musical Ruth, dêr’t in soad Littenseradielsters oan meiwurke ha – alle bern komme út ús doarpen... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

FNP: Zorgen over behoud Friese en culturele identiteit blijven

12 november 2015 [nieuws]
Wommels – De FNP-fractie in de gemeenteraad van Littenseradiel is er nog steeds niet gerust op dat de bijzondere Friese en culturele... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 2 desimber       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

 

De folgjende krante komt út op woansdei 2 desimber

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids