Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaFreed 27 Febrewaris 2015

 


Froonackerdyk vier maanden afgesloten

25 febrewaris 2015 [nieuws]
Vanaf 9 maart tot 10 juli is de Froonackerdyk tussen Easterlittens en Dearsum afgesloten voor autoverkeer. Er wordt in die periode gewerkt... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Feehlders mei wetter en skeppe op mzejacht

25 febrewaris 2015 [nieuws]
 De famylje Leyenaar fan Hinnaard is al in pear wiken op mûzejacht. Lykas oare boeren ha se in protte lêst fan de fjildm&uc... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [3] Foto's

Littenseradiel docht wer mei oan Wenoffensyf

19 febrewaris [nieuws]
De gemeente Littenseradiel docht wer mei oan Fryslân Wenoffensyf, dat op 28 maart útein set en duorret oant 30 april. Op... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Gjin ferlet fan ferromming iepenstelling winkels op snein

16 febrewaris 2015 [nieuws]
De meerderheid fan de gemeenterie fan Littenseradiel fielt neat foar ferromming fan de iepenstelling fan de winkels op snein. SAM, FNP... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Biljarttitel Littenseradiel naar Tichelman Kbaard

9 februari 2015 [nieuws]
Frank Tichelman uit Kûbaard heeft afgelopen zaterdag de 32ste editie van het open biljartkampioenschap Littenseradiel op zijn naam... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 11 maart       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

 

De folgjende krante komt út op woansdei 28 jannewaris. 

 

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids