Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 19 April 2015

 


Auke Bruinsma eigenaar gebouw Resi Wommels

15 april 2015 [bedrijfsnieuws]
Auke Bruinsma uit Leons, eigenaar van Auke Bruinsma Bouw en Verhuur, is de nieuwe eigenaar van het gebouw van de voormalige meubelzaak... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [3] Foto's

Actie verkeersveiligheid Walperterwei en schoolomgeving Wommels

8 april 2015 [nieuws]
Op donderdagochtend  9 april 2015 slaan Dorpsbelang, de politie en beide basisscholen (It Fûnemint en De Opslach) de handen... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Toaniel en muzyk op nijsgjirrige lokaasjes yn Mantgum

7 april 2015 [cultuur]
Resitearkolleezje Frisia 1874, ien fan de âldste toanielferienings fan Fryslân, presintearret op sneon 11 april toaniel,... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Terrein Uniastate yn Bears feroaret yn in bistentn

7 april 2015 [cultuur]
Ryt Kooistra eksposearret mei bylden en pentekeningen Bears – It terrein fan Uniastate yn Bears is feroare yn in bistentún... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Zwembad De Klomp: Wy binne der wer klear foar

7 april 2015 [nieuws]
Wommels – Vanaf zaterdag 18 april kunnen de zwemliefhebbers weer terecht in openluchtzwembad De Klomp in Wommels. Momenteel worden... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 22 april       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

 

De folgjende krante komt út op woansdei 22 april 

 

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs