Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaTongersdei 17 April 2014

 


SAM en FNP praten in Littenseradiel over vorming college

9 april 2014 [politiek]
De fracties van SAM en FNP praten de komende tijd over de vorming van een college van in de gemeente Littenseradiel. Dat gebeurt op advies... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Keatskalinder april/maaie

[kaatsen]
Keatsen seit útein yn Weidum Noch in pear wike en we geane wer los. Op snein 27 april set it keatsseizoen offisjeel útein... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Himmelwike Bokaal voor De Reinbge uit Hilaard

9 april 2014 [nieuws]
De Himmelwike Bokaal gaat dit jaar naar de christelijke basisschool De Reinbôge in Hilaard. Leerlingen van deze school haalden... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Camping Easterlittens breidt voorzieningen uit

9 april 2014 [bedrijfsnieuws]
Op de camping It Krúswetter in Easterlittens wordt hard gewerkt aan de realisatie van een horecagebouw. De oude kantine op het... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Bijzonder seizoen voor De Klomp in Wommels

9 april 2014 [nieuws]
Seizoensopening op 19 april Wommels – Enthousiaste zwemmers popelen al weken van ongeduld. Het mooie weer van de afgelopen tijd... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 24 april       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Keatsen

It nije keatsseizoen is kommende wei.
Lês hjir alles oer it keatsen»

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaiuma

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids