Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 4 July 2015

 


Wommels Frysk kampioen Jeu de Pelote

3 july 2015 [kaatsen]
Wommels hat freedtejûn yn Easterlittens de santjinde edysje fan it Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote op syn namme skreaun... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Littenseradiel stimuleert met fonds leefbaarheid

2 juli 2015 [nieuws]
De gemeente Littenseradiel stelt jaarlijks 25.000 euro beschikbaar voor het stimuleren van de leefbaarheid in de dorpen. Daarvoor heeft... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Loop Rnom Mantgum smaakt naar meer

1 juli 2015 [nieuws]
. De eerste editie van Rûnom Mantgum, die afgelopen zondag  28 juni werd gehouden, trok 224 deelnemers. Met dit aantal... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [4] Foto's

Winsumer optocht yn foto's

26 juny 2015 [nieuws]
De optocht fan Winsum gong freedtejûn troch it doarp,    ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [14] Foto's

Clinten Talant weer in vuilniswagens Omrin door provincie

2 juni 2015 [nieuws]
Op zaterdag 6 juni rijden de vuilniswagens van Omrin weer door de provincie. Talant en Omrin willen op die manier ruim honderd cliënten... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 15 july       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

 

De folgjende krante komt út op woansdei 1 july

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids