Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 22 Novimber 2014

 


Swarte Pyt oanholden yn Winsum

22 novimber 2014 [nieuws]
Yn Winsum ferrûn de oankomst fan Sinteklaas net neffens it draaiboek. Yn ienen wiene der de swaailjochten fan in plysje-auto. Ien... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [4] Foto's

Plaatsing tunnelelementen fietstunnel Hns-Leons

15 november 2014 [nieuws]
Op het kruispunt bij Húns en Leons in de provinciale weg N359 zijn zaterdag de tunnelelementen geplaatst. Het kruispunt is om... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [7] Foto's

Feestlike iepening twreiding doarpshs Spannum

14 novimber 2014 [nieuws]
Yn Spannum wie freedtemiddei de feestlike iepening fan it nije diel fan it doarpshús Us Gebou. Mei stipe fan de bern fan de basisskoa... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [3] Foto's

Keninklike nderskieding Botsje Walma t Spannum

14 novimber 2014 [nieuws]
Botsje Walma-Wijnia út Spannum is freedtemiddei bij de iepening fan it nije diel fan it doarpshús Us Gebou yn Spannum keninkli... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [2] Foto's

Vier onveilige kruisingen N359 in 2016 op de schop

12 november 2014 [nieuws]
De onveilige kruisingen Wommels-Noord, Wommels-Zuid, Burgwerd en Bolsward-Noord in de provinciale weg N359 worden eerder aangepakt. Wanneer... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 4 desimber       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Keatsen

It nije keatsseizoen is kommende wei.
Lês hjir alles oer it keatsen»

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaiuma

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids