Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaMoandei 1 Septimber 2014

 


Bijzondere vondsten bij opgraving terpzool Stapert

26 augustus 2014 [nieuws]
Zaterdag 30 augustus open dag  Archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben zeker nog een paar weken nodig om de opgraving... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [2] Foto's

Riensters Rikkers twadde op Frysk Kampioenskip Ielrikjen

24 augustus 2014 [nieuws]
De Rienster Rikkers út Rien binne sneon twadde wurden op it Frysk Kampioenskip Ielrikjen yn Tsjalbert. Dêrneist krige de... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Wealtsje A t Wjelsryp/Wiuwert kampioen op fokdei

23 augustus 2014 [nieuws]
De sânjierrige Fryske fokmerje Wealtsje A. fan Hans de Vries út Wiuwert en Jan Wietse de Boer út Wjelsryp is sneon... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [2] Foto's

Kleaster yn pleats njonken Redbadtsjerke Jorwert

22 augustus 2014 [nieuws]
De Stifting Nijkleaster wol de pleats oan de Sluytermanwei 8 yn Jorwert ferbouwe ta kleaster. It bestjoer hat oerienstimming berikt mei... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Van der Graaf keninginne Frouljus PC Weidum

21 augustus 2014 [kaatsen]
Lisette Wagenaar út St. Anne, Leonie van der Graaf út Berltsum en Fenne Zeinstra út Snits krigen woansdei oan it... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [11] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 11 septimber       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Keatsen

It nije keatsseizoen is kommende wei.
Lês hjir alles oer it keatsen»

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaiuma

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids