Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaWoansdei 30 July 2014

 


Seisbierrum-Pitersbierrum wint Jong-Feintepartij

23 july 2014 [kaatsen]
It junioarenpartoer fan Seisbierrum-Pitersbierrum hat woansdei yn Easterein de tsiende edysje fan de Jong-Feintepartij wûn. It... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [4] Foto's

Mint stilte op keatsfjild yn Easterein

23 july 2014 [nieuws]
De Jong-Feintepartij yn Easterein is woansdeitemiddei om fjouwer oere efkes stillein om de slachtoffers fan de fleanmasineramp yn Oekraï... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [3] Foto's

Dei fan nasjonale rou

23 july 2014 [nieuws]
It is hjoed in dei fan nasjonale rou. We steane op dizze wize stil by de slachtoffers fan it slimme fleantúchûngelok yn... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Jong-Feintepartij jierliks hichtepunt foar Jan Hiemstra

22 july 2014 [kaatsen]
Easterein, keatsen en Jan Hiemstra. In trije-ienheid, dy’t alle jierren op de fjirde woansdei fan july syn hichtepunt belibbet... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Jong-Feintepartij mei rekordtal partoeren

22 july [kaatsen]
Moarn yn Easterein, op it sportterrein De Skoalleseize, fynt de tsiende edysje fan de Jong-Feintepartij plak. Op de list in rekoardtal... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 4 augustus       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Keatsen

It nije keatsseizoen is kommende wei.
Lês hjir alles oer it keatsen»

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaiuma

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs