Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaWoansdei 14 Oktober 2015

 


Groen licht aanleg voetpad Sibadawei

6 oktober 2015 [nieuws]
Burgemeester en wethouders van Littenseradiel maken geld vrij voor de aanleg van een voetpad langs de Sibadawei in Easterein. Dit staat... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Mantgumer promoveert op onderzoek gebruik epo

6 oktober 2015 [nieuws]
Komende vrijdag 9 oktober promoveert sportpsycholoog Bram Brouwer uit Mantgum op het proefschrift de Mythe van de rode bloedcel. Het... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Nije sportakkommodaasje Wjelsryp iepene

5 oktober 2015 [nieuws]
Wjelsryp hat yn de ôfrûne moannen wer ris sjen litten wêr’t in lyts doarp grut yn wêze kin. Mei in protte... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [3] Foto's

Nieuwe opfoklocatie VDL Stud in Weidum

5 oktober 2015 [bedrijfsnieuws]
Aan de Hegedyk bij Weidum opende VDL Stud van de familie Van de Lageweg afgelopen vrijdag 2 oktober een nieuwe opfoklocatie, waar ruimte... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [2] Foto's

Siem Hiemstra wint halve marathon Hurdrindei Kbaard

5 oktober 2015 [sport]
Siem Hiemstra uit Appelscha won zaterdag de halve marathon van de Kûbaarder Hurdrindei. Hij liep de drie ronden in 1:26:18. Lieuwe... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 21 oktober       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

 

De folgjende krante komt út op woansdei 21 oktober

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs