Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaFreed 30 Septimber 2016

 


Publyk sit yn dekr by De wierheid fan Wylgeragea

[cultuur]
Tryater komt tongersdei 13 oktober foar De wierheid fan Wylgeragea nei MFC De Helling yn Winsum, op snein 23 oktober nei it Dielshûs... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Bysndere huldiging Liesette Bruinsma op de Terp

22 septimber 2016 [nieuws]
,,As je wat wolle dan kin dat." Yn dat iene sintsje fan Liesette Bruinsma sit it hiele ferhaal fan har sukses tidens de Paralympische... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [7] Foto's

Moetingsplakken yn gemeente Waadhoeke

22 septimber 2016 [nieuws]
De nije gemeente Waadhoeke, dy't op 1 jannewaris 2018 ûntstiet, krijt neist in sintraal gemeentehûs yn Frjentsjer twa... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Gouden Liesette-burgers by slachter Okkema

21 septimber 2016 [nieuws]
Wommels rekket hieltiten mear yn de ban fan de huldiging fan Liesette Bruinsma,no freedtejûn. Slachter Murk Okkema hat al spesjale... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Liesette Bruinsma keninklik nderskieden

21 septimber 2016 [bedrijfsnieuws]
Liesette Bruinsma út Wommels is by de huldiging fan de medaljewinners fan de Paralympics yn Den Haag keninklik ûnderskieden... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 5 oktober       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 5 oktober

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids