Datum: 23 maart 2018
Tiid: 13.30
Plak: St,Jacobiparochie
Lokaasje: Groate JKerk

Historische dag

Op vrijdag 23 maart, vanaf 13.30 uur, vindt in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie een ‘Historische dag Waadhoeke’ plaats. Alle organisaties die zich in de nieuwe gemeente bezighouden met cultuurhistorie komen bijeen. Het gaat hierbij om elkaar leren kennen, onderling verbinding maken en uitwisseling van kennis. Een van de organisaties is de Stifting ArgHis Littenseradiel.
Tresoar verzorgt een informatiestand over stamboomonderzoek. Er worden drie korte lezingen gehouden. Bert Looper (Tresoar) vertelt over de Friese identiteit, Nanna Hilton (RUG) houdt een verhaal over haar onderzoek naar de streekgebonden uitspraak van de Friese taal en Johan Nicolay (RUG) vertelt over zijn archeologisch onderzoek in het gebied dat grofweg de nieuwe gemeente Waadhoeke beslaat.
Bij de deelnemende organisaties kan de bezoeker terecht met oude foto’s en ansichtkaarten met de vraag wie of wat daarop is afgebeeld, met archeologische vondsten of met vragen over het verhaal achter meegenomen objecten.
Op initiatief van Museum Martena en De Vrienden van de Stad Franeker wordt deze dag in samenwerking georganiseerd met Bildts Aigene, Documentatie Menaam en Stifting ArgHis Littenseradiel.slut dit finster