Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 18 Maart 2018

 


Rely-priisfraach 2018 iepensteld

5 maart 2018
Jellum-Bears -  De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Audysje foar De profylfoto fan Klaas

18 febrewaris 2018
Yn de Jacobitsjerke en it tsjerklik gebou it Bynt wiene ôfrûne sneon de audysjes foar De profylfoto fan Klaas. It is ien fan de 32 projekten... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Jorrit en Ineke winne foardrachtsjűn

27 novimber 2017
Jorrit Stenekes út Wommels en Ineke Reitsma út Easterwierrum binne ôfrûne freedtejûn yn de Jister yn Easterlittens de winners... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Samenwerking Euphonia guards en Impact Sneek

27 november 2017
 De guards van Euphonia in Wommels hebben afgelopen jaar een grote terugval in leden gehad. Veelal had dit te maken met school of andere hobby’s... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Ynskriuwing fan keunstrûte 2018 iepen

11 novimber 2017
It organisaasjeteam is begûn mei de tarieding fan de njoggende edysje fan de Keunstrûte Littenseradiel, dy’t hâlden wurde sil... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Kunstroute Paradepaadje voor laatste keer in Littenseradiel
Willien Beuk uit Jorwert wint Kunstprijs Beetsterzwaag
Laatste expositie/open tuin in Lytsewierrum
Slachtepop op 9 en 10 juny mei keatsen, hânmelke en muzyk
Bijzondere kunstroute langs acht Friese kerken
Jongerein Iepenloftspul speelt ’t Beest in Jorwert
Elmar Kuiper nominearre foar J.C. Bloem Poëzieprijs
Roekrock yn Weidum nimt ôfskie mei ‘in knaller’
Ynskriuwe Keunstrűte Littenseradiel kin noch oant 1 maart
Borrelconcert Excelsior Burgwerd afgelast

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 21 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshűs

StudioSmids