Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaMoandei 25 Juny 2018

 


Nije sportakkommodaasje draacht by oan leefberens Littens

25 juny 2018
It Olympysk fjoer baarnde ôfrûne sneon 23 juny efkes op it sportkompleks Tred Iene yn Easterlittens. De sportferienings namen dêr de nije... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Famylje Hoesman 25 jier op merke Winsum

23 juny 2018
Yn Winsum binne se wiis mei de famylje Hoesman út Nijewier. Se wiene dit jier foar de 25ste kear op de merke. Earst kamen Gert en Marlies allinne... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Zwembad donderdag even open

18 april 2018
Het zwembad De Klomp in Wommels gaat donderdagmiddag even open. Het wordt donderdag zomers warm. Twee dagen voor de officiële opening, die voor zaterdagmid... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Vaarseizoen fietspontje Keimpetille start 21 april

16 april 2018
Vanaf zaterdag  21 april om 13.00 uur kan er bij Kingmatille weer gebruik worden gemaakt van de fietspomp Keimpetille.  Het pontje brengt voetgangers... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Greidhoeke centraal in uitzending Vroege Vogels

23 maart 2018
Zondag 25 maart staat de BNN/VARA radio-uitzending van Vroege Vogels in het teken van het Friese landschap. Tijdens de uitzending wordt aandacht geschonken... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

'Earste ljipaai wurdt hjoed fûn'
Nieuw boek over De Greidhoeke
‘Barre Krystkuier’ op 27 desimber yn Easterlittens
Diggefljoer Wommels wint skriuwwedstriid
Multi Sport Arena Easterlittens gereed
Keninklik lintsje foar Paulus Zijlstra út Easterlittens
Keninklike ûnderskieding foar Dirkje van der Eems
Greidhoeke sintraal punt foar ferslachjouwers Omrop Fryslân
Grifformearde tsjerke Wommels ferkocht
St Odulphuspad enthousiast ontvangen

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 27 juny

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshûs