Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaTiisdei 22 Jannewaris 2019

 


Biljartkampioenschap Wûnseradiel in Lollum

18 januari 2019
Van maandag 4 februari tot en met zaterdag 16 februari wordt voor de 48e keer het Wûnseradiel biljartkampioenschap gehouden. Het toernooi wordt georganise... ..

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Fjirtjinde edysje fan Jong-Feintepartij op 25 july

9 july 2018
 Op de fjirde woansdei fan july, dit jier is dat op 25 july, is de 14e edysje fan de Jong-Feintepartij, de spesjale KNKB ôfdielingswedstriid foar... ..

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Ljouwert wint kampioenskip Jeu de Pelote Easterlittens

22 juny 2018
It team fan Ljouwert hat freedtejûn yn Easterlittens de tweintichste edysje fan it Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote op syn namme skreaun. Yn... ..

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Finale Jeu de Pelote tusken Ljouwert en Frjentsjer

22 juny 2018
Ljouwert en Frjentsjer treffe inoar freedtejûn op It Plein fan Easterlittens yn de finale fan de tweintichste edysje fan it Iepen Frysk Kampioenskip... ..

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Easterlittens treft Ljouwert yn heale finale jeu de pelote

21 juny 2018
De jeu de pelote-teams fan Makkum, Ljouwert en Easterlittens hawwe harren woansdeitejûn yn Easterlittens yn de twadde omloop pleatst foar de heale... ..

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Kaartferkeap Freule stapke foar stapke digitaaL
Fierljepper Jarich Wijnstra genomineerd voor Sporttalent 2017
Tjerk de Boer naar WK voor junioren in Salt Lake City
Trainer Douwe Posthuma stapt oer fan Nijland nei SDS
Marco Hoekstra út Easterein direkteur keatsbûn
Lytse PC Mantgum ferhuzet nei snein
Jubileumeditie Slach om Reahs op 3 september
Easterein wint Ald-Meiers Partij yn Hitsum
It Pealtsje fan Easterlittens blijft nog jaar in eigen dorp
Nieuw wereldrecord Liesette Bruinsma op 100 meter vrije slag

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op woansdei 23 jannewaris 2019

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids