Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 18 Maart 2018

 


Multi Sport Arena Easterlittens gereed

De Multi Sport Arena in Easterlittens is zo goed als klaar. Na twee jaar plannen maken, subsidies aanvragen, offertes aanvragen en véél zelfwerkzaamheden is de Multi Sport Arena in Easterlittens opgeleverd.

De laatste weken moest er nog hard worden doorgewerkt om de puntjes op de i te kunnen zetten. Met het plaatsen van de kaatsmuur, het fatsoeneren van de groenstrook tussen het sportveld en de aanwonenden en het afwerken van de bestrating zijn nu ook de laatste werkzaamheden afgerond.

De Multi Sport Arena vervangt een voormalig oefenveld dat al jaren niet meer onderhouden werd. Dat zorgde voor een slordige aanblik en inloop van veel gravel in de nieuwe kleedkamers van het recent gerenoveerde en uitgebreide MFC De Jister.

 In de projectgroep GO! (‘Gravelveld Ontwikkelen’) waren alle partijen vertegenwoordigd: behalve doarpsbelang en MFC De Jister waren dat de sportverenigingen VVO (voetbal), Longa (gymnastiek, volleybal, badminton), Onder Ons (kaatsen) en De Eendracht (schaatsen). Ook de school en de omwonenden hadden zitting in de werkgroep.

Met subsidies van de Provinsje Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), de gemeente Littenseradiel, het fonds Bolsward-Dronrijp, het Rabobank Coöperatiefonds en de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (de laatste stelde ook een adviseur beschikbaar) en met het inzamelen van eigen middelen door onder meer een aardappelverkoopactie in eigen dorp en omgeving is het benodigde investeringssom bijeengebracht van 117.000 euro. Door zoveel mogelijk klussen zelf te doen kon het aanvankelijk begrote bedrag flink omlaag.

 


Jo reaksje tafoege

Besteande reaksjes:
Der binne noch gjin reaksjes.

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 21 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs