Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaWoansdei 18 July 2018

 


Fjirtjinde edysje fan Jong-Feintepartij op 25 july

9 july 2018 [kaatsen]
 Op de fjirde woansdei fan july, dit jier is dat op 25 july, is de 14e edysje fan de Jong-Feintepartij, de spesjale KNKB ôfdielin... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Marlous Westra uit Lollum naar wk IJslandse paarden

9 juli 2018 [nieuws]
De zestienjarige Marlous Wester uit Lollum is één van de zes ruiters die geselecteerd is voor het jeugd wereldkampioenschap... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Spulwike set op 23 july mei san 650 bern útein

9 july 2018 [cultuur]
Fan moandei 23 july ôf sil yn Easterwierrum, Easterlittens en Weidum wer omraak it ‘Holle Bolle Tsjing’ klinke. Hast... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Nije sportakkommodaasje draacht by oan leefberens Littens

25 juny 2018 [nieuws]
It Olympysk fjoer baarnde ôfrûne sneon 23 juny efkes op it sportkompleks Tred Iene yn Easterlittens. De sportferienings namen... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [4] Foto's

Famylje Hoesman 25 jier op merke Winsum

23 juny 2018 [nieuws]
Yn Winsum binne se wiis mei de famylje Hoesman út Nijewier. Se wiene dit jier foar de 25ste kear op de merke. Earst kamen Gert... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 6 augustus       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 27 juny

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids